Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

De kaarten van Th. Beckeringh

Met de link hieronder kunt u het verslag openen van de lezing van woensdag 1 november 2017 in Vita Nova.

Het onderwerp van de lezing van dhr Reinder Reinders was: "De kaarten van Th. Beckeringh" 

Open het verslag in een nieuw venster