Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Archief

Activiteiten najaar 2017

21 oktober speciale aandacht voor 1940-1945 bij en in het oorlogsmuseum aan de Oude schoolsterweg.

1 november lezing door Dhr. H.G. Reinders over de borgenkaart van Beckeringh in Vita Nova.

25 november avondvullend programma over de Kerstvloed van 1717 in de Hippolytuskerk.

16 december onze traditionele inloopdag op Ewsum met als thema fabrieken en huisbedrijfjes (Lees meer).