Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Archief

'Wat is t weerd' (21 oktober 2015)

Woensdag 21 oktober 2015 
Bovenzaal Ewsum 20.00 uur
Erik Boerma met is het kunst of is het kitsch
'Wat is t weerd'

Deze avond staat in het teken van het bepalen van de herkomst van door de bezoekers meegebrachte “Antiquiteiten”. Erik Boerma zal na een korte inleiding over zijn werk en de ontstaansgeschiedenis van de in deze regio zeer bekende “Boerma’s Antiekhoeve” zich volledig gaan verdiepen in de dingen die dan ter tafel komen. Hij zal zijn mening geven over: is het kunst of is het kitsch en welke waarde kunnen we daaraan hechten. Door de te verwachten drukte van velerlei inbreng wordt men verzocht niet meer dan twee objecten mee te nemen.

Najaar 2015 1

 

 

Lezing Jeroen Onderwater (12 november 2015)

Donderdag 12 november 2015 
Theeschenkerij Ewsum 20.00 uur
Lezing door dhr. Jeroen Onderwater
Abel Tasman , Columbus van de lage landen ?
Tussen droom & daad

In de zomer van 1642 vertrokken in opdracht van de VOC, en onder leiding van de in het Groningse Lutjegast geboren en getogen Abel Tasman, vanuit Batavia (het huidige Djakarta) 110 mannen op twee kleine schepen om het grote, mythische Zuidland te zoeken. Het werelddeel Australië was één van de laatste stukken wereld dat nog niet in kaart was gebracht. Resultaat van de expeditie? De ontdekking van grote delen van Tasmanië en van Nieuw-Zeeland. Jeroen Onderwater (1963) is historicus en docent geschiedenis aan de OSG Winkler Prins in Veendam. In zijn vrije tijd was hij van 2003 tot 2013 betrokken bij het Abel Tasman Museum in Lutjegast, het enige Abel Tasman museum in Nederland (www.abeltasman.org).

 

Najaar 2015 2

 

 

Boderijders en beurtschippers 21 januari 2015

Lezing door voormalig busschauffeur en zoon van een boderijder Wim Mollema


Dhr. Wim Mollema is van kinds af aan bij het boderijden betrokken geweest, zijn vader was boderijder en nam zijn zoon vaak mee op de ritten. Zijn passie heeft er toe geleid dat er een boek door hem is uitgegeven met als titel “Met de boderijders naar Groningen”.

Hij zal deze avond vertellen over het ontstaan van de beurtdiensten die later overgingen in de bodediensten, van hondenkar tot vrachtauto.

Vele leuke en spannende anekdotes met ondersteuning van een schat aan foto’s zullen deze avond de revue passeren.

Uiteraard zal hij veel aandacht besteden aan de boderijders Moorlag en Tuitman en beurtschipper Linstra uit Middelstum.


De lezing wordt gehouden in de bovenzaal op Ewsum en begint om 20.00 uur

 

Wadden in beweging 11 maart 2015

Na een korte ledenvergadering zal Albert Buursma een lezing houden met als thema Wadden in beweging.

Het oostelijke waddengebied mag wel het meest dynamische, veranderlijke, gebied van Nederland worden genoemd. Niet alleen de eilandenreeks maar ook de kustlijn is niet altijd hetzelfde geweest.

In het verleden zorgden natuurlijke oorzaken, zoals een dalend of stijgend zeespiegelniveau of gewijzigde stromingen en rampen als stormvloeden , denk aan kerstvloed van 1717, voor veranderingen in dit waddengebied.

Bij deze lezing over het veranderlijke Groninger Waddengebied en verdwenen eilanden worden al deze zaken behandeld, met bijzondere aandacht voor het gebied van Noordelijk Hunsingo.

Albert Buursma studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is ondermeer bestuurslid bij de Stichting Vrienden Rottumeroog en Rottumerplaat en actief bij de Stichting Verdronken Geschiedenis. Hij was onder andere betrokken bij het onderzoek naar het eiland Bosch.


Deze avond is in "Vita Nova" en begint om 20.00 uur

 

Inloopdag op Ewsum 13 december 2014

Deze keer geen ledenavond maar een inloopdag voor iedereen vanaf 11.00 uur


Tijdens deze dag kan iedereen langskomen om vondsten en herinneringen over de geschiedenis van Middelstum met elkaar te delen. Ook kan men uit privé collecties foto’s, krantenknipsels, opgegraven en gevonden materiaal meebrengen en anderen daarvan laten genieten. De Historische Vereniging zal materiaal tentoonstellen wat door verschillende mensen is geschonken.

Mark van Dijken en Ties Groenewold (beide lid van de Historische Vereniging) hebben veel opgegraven materiaal verzameld. Zij zullen deze dag met een gedeelte van hun collectie aanwezig zijn en uitleg geven. Ook zal er deze dag een fotocollage te zien zijn van de herstelwerkzaamheden op de begraafplaats.


De inlooploopdag is op Ewsum van 11.00 tot 16.30 uur