Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Oproep!!! Wie heeft nog foto’s van de winkelpanden in Middelstum?

De winkeltjeswerkgroep van onze vereniging, die het voornemen heeft om binnen afzienbare tijd een boekje uit te brengen omtrent de winkeltjes die de voormalige gemeente Middelstum vroeger rijk was, boekt steeds meer succes. Maar we hebben uw hulp nog wel even nodig!

Lees meer...

Activiteiten 2018

Zaterdag 10 februari 14.00

Inloopmiddag Hippolytushoes

Met Vriendenkring van het Historisch kostuum en muzikale ondersteuning door Duo Ephraim. [Meer info]


Woensdag 11 april  Vita Nova  20.00 uur

Lezing Reint Wobbes  De Fivel

Lezing over de Fivel, voormalige rivier in de provincie Groningen, die uitmondde in de Fivelboezem. [Meer info]

Lees meer...

MOOI MIDDELSTUM op app en kaart.

2 wandelroutes onder de naam MOOI MIDDELSTUM zijn sinds kort verkrijgbaar op app en op kaart, die op smartphone grote is gevouwen, een Architectenroute en een Historischeroute.

Lees meer...

Inloopmiddag Hippolytushoes

Zaterdag 10 februari  14.00 uur

Op deze inloopmiddag komt de Vriendenkring van het Historisch kostuum naar het Hippolytushoes. De Vriendenkring verzamelt en behoudt historische kostuums, sieraden en accessoires uit de periode van drie eeuwen uit drie provincies: Groningen, Friesland en Drenthe, ze showen de kleding en geven uitgebreid uitleg over de gebruiken.

Lees meer...

Lezing Reint Wobbes De Fivel

woensdag 11 april  Vita Nova  20.00 uur  € 5.00 incl. consumpties

Tijdens deze lezing zal Reint Wobbes d.m.v. een uitgebreide Power Point presentatie ingaan op De Fivel, een voormalige rivier in de provincie Groningen, die uitmondde in de Fivelboezem.  

Lees meer...

Lezing en excursie Slingertuinen

door Stieneke van der Wal 

In juli 2018 organiseert de Historische Vereniging zowel een lezing over als een excursie langs slingertuinen. Beide gelegenheden zijn samen of apart te bezoeken. Zowel de lezing als de excursie wordt verzorgd door Stieneke van der Wal, landschapsarchitect. 

Lees meer...